Trieuchen trong nhà

Alu Triều Chen Trong nhà hay còn gọi là alu trieuchen nội thất. Alu Triều Chen được công ty Triều Chen sản xuất với công nghệ Đài Loan nên còn hay gọi là alu Đài Loan.